Strategi workshop

én effektiv og motiverende metode, der omsætter drømme til realitet i din virksomhed

Formål:

 • At virksomheden hurtigere, bedre og mere målrettet formulerer strategien og når sine mål

 • At virksomheden når sine mål gennem involvering af vigtige ressorcemedarbejdere

 • At strategiarbejdet er en fælles, motiverende proces

 • At virksomheden prioriterer udnyttelsen af sine ressourcer


Fordele og udbytte ved metoden:

 • Virksomheder, der arbejder med strategi, er hurtigere end andre til at nå sine mål

 • De opstillede mål bliver realistisk prioriteret

 • Der bruges kun ressourcer på forandringsopgaver, der er de vigtigste

 • Virksomheden lærer en innovativ metode til at arbejde med udvikling

 • Mere motiverede medarbejderne, der ikke kan lade være med at involvere sig

 • Anderledes måde at arbejde med strategi og mål

 • En enestående måde at nå frem til fælles strategi og mål

 • Enighed om, hvilke mål og indsatsområder der er de vigtigste

 • Der anvendes brugbare, kreative værktøjer, som kan anvendes senere til andre fremtidsopgaver

 • Forløbet planlægges efter din virksomheds behov


Under forløbet arbejdes der bl.a med:

 • Nutid og fortid

 • Fremtid

 • Vejen til fremtiden

 • Planlægning af opgaver


Praktiske forhold:

Praktiskeforhold aftales individuelt.

Forløbet strækker sig over 1 - 2 dage.

Tidspunkter og pris aftales individuelt.


Yderligere information:

Kontakt: Friedericke Bruhn
FrieCon Rådgivende ingeniørfirma ApS
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Telefon: 96 66 99 00
Telefax: 96 66 99 01
info@friecon.dk
www.friecon.dk